Fri frakt över 1.000 kr
Alltid fri support

Regelverket i korthet

Den 1 augusti 2018 ersattes den gamla Kameraövervakningslagen (egentligen "Lagen om Allmän Kameraövervakning 1998:150" med den nya Kamerabevakningslagen. I samband med detta blev det lättare och mer fritt för både privatpersoner och privata verksamheter eller företag att kameraövervaka utan att först behöva söka tillstånd.

Väldigt förenklat kan man säga att privatpersoner egentligen inte omfattas av Kamerabevakningslagen (KbL), och att det är tillåtet att utan tillstånd kameraövervaka sin privatbostad – både inomhus och utomhus – så länge man;
1.     upplyser om att platsen är kameraövervakad, och
2.     under förutsättning att kameran inte är riktad så att den filmar utanför den egna tomten.

De flesta av seeyou:s övervakningsprodukter har en lättförståelig programvara där man kan markera vilka delar av synfältet som skall maskeras och vara svart, vilket gör det lättare att övervaka tomten utan att bryta mot lagen eller inkräkta på grannens integritet.

Vill du övervaka ett företag, en verksamhet, en arbetsplats eller exempelvis allmänna utrymmen i ett flerbostadshus behöver du i normalfallet inte heller bekymra dig om Kamerabevakningslagen eller tillstånd. MEN det är däremot viktigt att följa regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR). Tänk på att så fort det går att identifiera en person på bild så är det en personuppgift och dataskyddsförordningen träder i kraft. I huvudsak betyder detta två saker;
1.     att ni behöver göra en s.k. "intresseavvägning" där ni väger intrånget i personlig integritet mot den rättsliga grunden för övervakningen. Den rättsliga grunden är i normalfallet att ni vill förebygga eller kunna utreda brott, och så länge ni bara spar materialet under en begränsad tid och dessutom ger ett fåtal tillgång till materialet så är det normalt OK. 
2.     att ni behöver informera om att ni övervakar och även vem som övervakar - exempelvis med tydliga skyltar/dekaler - och förslagsvis hänvisa till ex.vis en hemsida där ni har kontaktuppgifter dit man vänder sig om man har frågor gällande er kamerabevakning.

Observera att texten på den här webbplatsen är en sammanfattning och är tänkt att ge en överblick över gällande regelverk, men det är alltid den enskildes skyldighet att hålla sig informerad om aktuella lagar och regler. Läs gärna mer på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/
 
 
 
 
 

Privat mark

Övervakning av egen tomt är inte tillståndspliktig, men man måste genom tydlig skyltning informera om övervakningen.
 
Övervakning av egen tomt får inte överskrida tomtgränsen. Den granne som känner sig övervakad kan i så fall vända sig till polisen. De flesta övervakningskameror på seeyou.se kan ställas in att maskera delar av synfältet så att det blir helt svart på inspelningen, och därigenom kan du lättare placera kameror även om de riktas mot tomtgränsen. Är du osäker om en kamera har denna funktion kan du alltid kontakta kundtjanst@seeyou.se.
 
 
 
 

Hemlig kameraövervakning

Hemlig kameraövervakning är inte tillåten i annat än förundersökningssyfte vid brottsmål.

Användningen reglereras i Lagen om Hemlig Kameraövervakning 1995:1506.
 
 

Personlig integritet

Även om varken tillstånd eller anmälan krävs för att kameraövervaka vissa platser, betyder det inte att det är fritt fram att sätta upp kameror och hantera bildmaterialet hur som helst. Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet och för att vara tillåten får intrånget inte vara otillbörligt, eller med andra ord kränkande.
 
För att en kameraövervakning inte ska anses som kränkande måste ändamålet och behovet av övervakningen väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. Det innebär att kameraövervakning inte kan användas som en standardåtgärd, utan det krävs starka skäl för att intrånget i den privata sfären ska vara motiverad.