VEM UPPDATERAR DINA KAMEROR?

CYBERSÄKER KAMERAÖVERVAKNING

Vi brukar säga att vi bara jobbar med "bättre kameraövervakning".

För dig som kund innebär det inte bara tillgång till bra bildmaterial när en händelse skall utredas, utan också att ert system blir bättre och bättre över tid. Vi uppdaterar era kameror så att de behåller säkerhetsnivån även när det dyker upp nya hotbilder, och dessutom kan vi lägga till nya smarta funktioner till ert system på distans - utan att ni behöver byta ut era kameror. 

En grundförutsättning

BILDKVALITET

Två kameror kan ha liknande specifikationer på pappret, men ge helt olika bildkvalitet beroende på hur de placeras och samverkar med platsens förutsättningar.

Vi genomför alltid en noggrann behovsanalys, och tar fram ritningar och skisser som ger er en bra bild över förväntat resultat innan ni tar beslut om investeringen. 

Behovsanalysen utgår från era krav och behov, både vad gäller förväntningar och förutsättningar vid varje kameraplacering.

Bildkvaliteten avgörs av många parametrar, och exempelvis är inte alltid högre upplösning lika med bättre bildkvalitet.

Behöver ni kunna identifiera personer eller vill ni få en överblick över en större yta? Vad skall materialet användas till? Utreda brott, styra en automatisk grind efter reg.nr eller identifiera förare?

Missas av många

CYBERSÄKERHET

De allra flesta kamerasystem har aldrig uppdaterats efter att installatören åkt därifrån.

Hur ofta får du exempelvis uppdateringar till telefonen eller datorn? Det finns en anledning till att uppdateringarna kommer, och det som inte uppdateras blir så småningom åtkomligt för obehöriga.

Cybersäkerhet genomsyrar våra kamerasystem. Det gäller hela kedjan, från enskilda komponenter och var dessa hanteras eller sätts ihop till en kamera och vidare till servrar, lagringsplatser och kommunikationen däremellan.

Våra produkter och system kommer främst från Europa, och är bl.a. NDAA-godkända.

För känsliga verksamheter kan vi erbjuda system helt isolerat från internet och vi har alltid lagring på svenskägda servrar i Sverige.

Bättre och bättre över tid

FUNKTIONALITET

Utvecklingen går allt fortare, och idag är någon form av AI-algoritm eller "Machine Learning" igång i bakgrunden av de flesta moderna övervakningskameror och -system.

Säkerhetsuppdateringar görs löpande i alla våra kamerasystem, och ingår i serviceavtalen.

Som kund kan du också få tillgång till helt nya funktioner med jämna mellanrum. Det kan exempelvis handla om nya sätt att söka i lagrat bildmaterial, eller nya larmfunktioner baserat på personers beteende etc.

Rent praktiskt innebär detta att ni kan ha ett helt annat och mer modernt system efter två år jämfört med vad ni installerade från start.

Beroende på era krav kan vi erbjuda olika typer av lagring, enskilt eller i olika kombinationer. T.ex. kan ni lagra lokalt direkt i kameran för snabb lokal åtkomst men ha backup i säkra datacenter.

BOKA KOSTNADSFRITT KARTLÄGGNINGSMÖTE

Dags att börja tänka mer på bolagets säkerhet? Osäker på hur ni skall prioritera och komma igång? Boka ett kostnadsfritt kartläggningsmöte direkt!