ENSAM ÄR INTE STARK

SAMARBETEN FÖR BÄTTRE SÄKERHET

Säkerhetsområdet är komplext. Oerhört komplext. Hotbild och angreppssätt förändras och utvecklas kontinuerligt, och ställer därmed krav på att även vi som skall skydda bolag hela tiden utbildar oss och utvecklar våra metoder. Den i många fall konservativa säkerhetsbranschen måste idag agera snabbt även inom IT-relaterade områden för att uppfylla kundernas förväntningar i kombination med säkra lösningar.

Vi är samtidigt ödmjuka inför att ingen kan allt, och ett enskilt bolag kan omöjligt vara bäst på alla olika delar inom säkerhet eller cybersäkerhet.

Därför skapar vi djupare samarbeten och partnerskap med utvalda kollegor inom både säkerhets- och IT-branschen. Bättre säkerhet helt enkelt.

On1Call logo

On1Call

SÄKER LAGRING & DRIFT

Det helsvenska IT-företaget On1Call driver flera egna, säkra datacenter i Sverige och erbjuder molnlagring som uppfyller höga standarder för både säkerhet och regelefterlevnad.

On1Call startade redan 1995, är internetoperatör med egen infrastruktur, och genom vårt partnerskap kan vi lösa såväl säker molnlagring på svenskägda servrar i Sverige som säkrad kommunikation mellan alla era enheter.

Vi har ett nära partnerskap och en samsyn i säkerhetsarbetet.  Vi genomför även sambesök och gemensamma säkerhetsanalyser hos våra kunder för att säkra upp bolag såväl fysiskt som digitalt. 

Axis communications logo

Axis communications

SÄKRA KAMEROR

Axis arbetar dedikerat med cybersäkerhet i allt från val av enskilda  komponenter till mjukvaruutveckling. 

Kamerorna är kända för sin pålitlighet och används av såväl Polisen som andra myndigheter.

Vi utbildas kontinuerligt i Axis produkter och system, för att hålla oss ajour med den senaste produktutvecklingen, funktionerna och för att kunna rekommendera rätt kamera i varje miljö. 

Vi lämnar 5 års garanti på våra Axis-installationer och uppdaterar kundernas kameror löpande för maximal säkerhet.

BOKA KOSTNADSFRITT KARTLÄGGNINGSMÖTE

Dags att börja tänka mer på bolagets säkerhet? Osäker på hur ni skall prioritera och komma igång? Boka ett kostnadsfritt kartläggningsmöte direkt!