CYBERANGREPP, ddos, PHISHING, MITRE, AI?

SÄKERHET FÖR DIG SOM INTE ÄR IT-TEKNIKER

Våra workshops är anpassade för dig som inte har 180 poäng i Systemvetenskap, älskar nätverksprotokoll eller programmerar "bara för att det är kul". 

Tvärtom.

Vi höjer kunskapen om dagens säkerhetsutmaningar, aktuella hotbilder och hur ni minskar riskerna. På vanligt språk utan tekniskt "mumbo jumbo".

Vi arbetar med ledningsgrupp, styrelse eller enskilt med ägare/ledare. 

Inte en renodlad IT-fråga

LEDNINGSGRUPP

Säkerhetsområdet är komplext och även cyberangrepp startar ofta via den mänskliga faktorn.

Hela organisationen behöver en förståelse för risker och hur dessa minimeras. Det räcker inte med tekniska lösningar och system.

Utbildningsledare är Pierre Bäckström, vår grundare och tidigare corporate-direktör med förståelse för ledningsgruppens utmaningar.

Ytterst ansvarig för GDPR

STYRELSE

Lagras er information GDPR-säkert? Hur vet ni det?

Det finns idag exempel där ledare i bolag dömts för GDPR-relaterade brott och inte klarat sig med att hänvisa till att det var IT-avdelningens ansvar.

Säkra upp er och er verksamhet genom ökad kunskap inom säkerhetsutmaningar och förstå hur ert agerande kan trygga informationen i bolaget.

Ikon cybersäker kameraövervakning

Ingen fråga är för dum

ENSKILD RÅDGIVNING

Är du ensam ägare, eller bara osäker på vilka som skall involveras i bolagets säkerhetsarbete?

Ibland behöver man som ägare eller VD ett bollplank för bolagets säkerhetsfrågor. En "CSO på kran" som någon uttryckte det.

Lösningen passar dig som driver bolag utan egen IT- eller säkerhetsavdelning, men vill ha ökad trygghet i bolaget och kunna diskutera i ett tryggt forum.

BOKA KOSTNADSFRITT KARTLÄGGNINGSMÖTE

Dags att börja tänka mer på bolagets säkerhet? Osäker på hur ni skall prioritera och komma igång? Boka ett kostnadsfritt kartläggningsmöte direkt!